Etableringsønske for etablering av partiet Folkets Rettigheter i Norge

Jeg ønsker, uten ansvar og forpliktelser for medlemskap, å få partiet registrert i Norge. Du tillater at ditt ønske innhentes konfidensielt med undertegning på fastsatt skjema for partietablering. Dette vil da skje pr. brev og i postgang med betalt porto for retursending, på et senere tidspunkt.

Etableringsønske for Folkets Rettigheter


Registrer (Uten ansvar og forpliktelser)


All data lagres og sikres konfidensielt i partiets database.