Velkommen til FolketsRettigheter.no

”Folkets Rettigheter” er partiet som ivaretar helheten i norsk politikk. Partiet vil kjemper for borgerrettighetene i Norge og sikre individet økonomisk og sosial verdighet. Motsetninger skal fjernes til fordel for felles interesser.

Det som tjener samfunnet, tjener arbeiderne, pensjonistene og næringslivet
Det som tjener næringslivet, tjener samfunnet, arbeiderne og pensjonistene
Det som tjener arbeiderne, tjener pensjonistene, samfunnet og næringslivet
Det som tjener pensjonistene, tjener næringslivet, arbeiderne og samfunnet


Trykk her for etableringsønske av Folkets Rettigheter i Norge,
uten noen forpliktelser for medlemskap.
Trykk her for å registrere deg som medlem av partiet Folkets Rettigheter.
Trykk her for å registrere deg som medlem av Folkets Rettigheter
og ønske om en lederfunksjon i partiet.
Registrerte etableringsønsker for partietablering, på fastsatt skjema, vil konfidensielt og på et senere tidspunkt bli innhentet når partiet har nådd lovens målsetting på 10.000 viljeserklæringer eller etableringsønsker for å være et landsdekkende parti i Norge.


Folkets Rettigheter er partiet som vil kjempe for blant annet;
 • Ungdommens økonomiske rettigheter.
 • Kjønnsnøytral lønn og likestilling for alle.
 • Markedsmekanismen oppheves i ansettelsesforhold
  Alle skal ha rett til arbeid med verdig lønn.
 • Alle pensjonsutbetalinger over et vist økonomisk nivå.
 • Det skal være lovlig å bygge i strandsonen etter nye kriterier.
 • Folket må selv styre i sine regioner og eie sine naturressurser.
 • Lønnsbeskatningen utgår i Norge og forbruksbeskatning innføres.
 • Næringslivet skal slippe beskatning av overskudd og en fast næringsskatt innføres.
 • Attføring, rehabilitering, a-tryd, syketrygd, sosial støtte, osv. over et bestemt økonomisk nivå.
Kampen for folkets økonomiske rettigheter
Boken for vårt parti er i salg over hele landet.

Trykk her for å foreta et google søk på boken.